[fjúžn] 13

Staňte sa tvorcami [fjúžn] spoločnosti spolu s nami

...zasnívajte sa s nami a predstavte si, že o pár rokov už nebude vôbec fungovať rétorika o "nebezpečnej" migrácii, ktorú tak s radosťou v posledných mesiacoch a rokoch používajú stredoeurópski politici, aby vzbudzovali strach v spoločnosti... Tak presne sem sa chceme dopracovať! Samozrejme, že si nijak idylicky migráciu a začleňovanie do spoločnosti nepredstavujeme. S odmietavým nastavením spoločnosti to však pri začleňovaní rôznorodých ľudí prehrávame už rovno na štarte ako väčšinová spoločnosť a aj ako menšinyPreto robíme [fjúžn]. Už 13 rokov.

Ako sme sa s[fjúžn]ovali?

V roku 2006 vznikla myšlienka multikultúrneho festivalu, ktorý začínal ako vtedy ešte odborné diskusie na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a prihlásili sme sa ním k celosvetovému Týždňu globálneho rozvojového vzdelávania. Odvtedy si festival prešiel niekedy viac niekedy menej kľukatými cestami vývoja až dospel do štádia, kedy má na svojom chrbte už jeden krížik (rozumej 10 rokov) a každým rokom pridáva jeden zárez pre krížik druhý. Názov vznikol ako fonetický prepis slova fusion (anglický výraz pre spájanie sa, miešanie) a pôvodne bol aj s hviezdičkou (v roku 2011).  Odvtedy ubehlo už pár rokov a postupom času sme prešli rebrandingom k súčasnému [fjúžn]u, ktorý trvá 1 týždeň a je nabitý podujatiami.

Čo sme zač?

Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku a je jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku s celoslovenským, ako i medzinárodným významom. Prekračuje rámec jedného druhu umenia (koncerty, výstavy, literatúra, divadlo, film, prednášky a prezentácie, diskusie, komunitné podujatia, program pre deti a školské akcie). 

Hlavným cieľom projektu je podporovať interkultúrnu výmenu medzi majoritou a komunitami cudzincov zvyšovať tak informovanosť a povedomie širokej verejnosti o migrantoch a nových menšinách, ich živote, kultúre, tradíciách a postavení v našej spoločnosti za účelom zmeny postojov voči cudzincom, navrhovať spoločné riešenia výziev, ktoré slovenská realita prináša a scitlivovať verejnosť v téme rozmanitosti. Prostredníctvom festivalu sa snažíme prispieť k odbúravaniu predsudkov a prehĺbiť spoluprácu majority a komunít cudzincov, ako aj spoluprácu komunít nových menšín medzi sebou navzájom. 

Ďakujeme, že nás podporujete!

Bohužiaľ, bez pravidelnej podpory a individuálnych podporovateľov tu [fjúžn] budúci rok už nemusí byť. Ak by vám chýbal, staňte sa jeho súčasťou a zažite si jeho spolutvorbu od začiatku. Čo k tomu potrebujete urobiť? Byť naším pravidelným podporovateľom/podporovateľkou.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Je prednastavená pravidelná mesačná platba. Ak nám chcete poslať jednorázový dar, zmeňte nastavenie vyššie.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Adresa

Telefón

Poznámka

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!